Για Τρίτη χρονιά το Deliroom θα δώσει το παρόν δυναμικά σε μια από τις πιο παλιές κλαδικές εκθέσεις τροφίμων και ποτών